ĐIỀU 1: CHẾ TÀI XỬ PHẠT KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG

 1. ĐỐI VỚI BÊN A:

- Nếu bên A không giao hộ chiếu cho bên B kiểm tra để xảy ra tình trạng đáng tiếc như: hộ chiếu hết hạn (Công dân Việt Nam) thì bên A tự chịu trách nhiệm 100% giá trị tour/khách. Số tiền phạt sẽ được khấu trừ vào tiền tour đã đóng trước cho bên B.

- Trong trường hợp bên A hủy dịch vụ ngay sau khi ký hợp đồng đăng ký tour, áp dụng mức phạt 80% tổng giá trị hợp đồng. Bên A chịu các chi phí phát sinh thực tế như đặt cọc vé máy bay, khách sạn ... tính từ thời gian đặt dịch vụ.

- Trong trường hợp bên A hủy dịch vụ trước ngày đi 10 - 20 ngày làm việc (trong thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, không tính thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước), bên A sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh thực tế và chịu mức phạt 90% giá trị tour.

- Trong trường hợp bên A đơn phương hủy dịch vụ trước ngày đi 09 ngày làm việc (trong thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, không tính thứ 7 và chủ nhật, ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước), bên A sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh thực tế và chịu mức phạt 100% giá trị tour.

- Trường hợp khách không được nhập cảnh vì các lý do sau: hồ sơ đen, không chứng minh được đầy đủ hồ sơ theo quy định của Đại sứ quán,vì lý do nhân thân thì Bên A vẫn phải chịu các chi phí phát sinh thực tế như đặt cọc vé máy bay, khách sạn, xe vân chuyển …

- Trong quá trình đoàn đi, nếu thành viên của đoàn không sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ, sẽ không được hoàn trả bất kì chi phí nào.

*Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảychủ nhật và ngày Lễ, Tết.

 1. ĐỐI VỚI BÊN B:
 • Khi bên A đã thực hiện xong các thủ tục và dịch vụ cần thiết cho chuyến đi nhưng vì lý do chủ quan của bên B mà chuyến đi không thực hiện được thì bên B phải hoàn trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí về dịch vụ mà bên B đã đặt cho bên A.
 • Do tính chất đoàn khách lẻ nên bên B có trách nhiệm gom khách đủ (16 người trở lên) sẽ khởi hành theo đúng lịch. Nếu số lượng có từ 10 -14 khách, đoàn khởi hành không có hướng dẫn viên đi từ Việt Nam. Nếu số lượng dưới 10 khách, bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A trước 03 ngày khởi hành và thỏa thuận với bên A ngày khởi hành mới và giá sẽ thay đổi để sao phù hợp với số lượng.

ĐIỀU 2: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:

 • Bên B không phải chịu trách nhiệm trước những rủi ro do các nguyên nhân sau:

+ Bên A không thực hiện đúng trách nhiệm trong hợp đồng này.

+ Bên A không sử dụng dịch vụ theo đúng thoả thuận  trong hợp đồng.

+ Tự ý rời bỏ đoàn khi đang tham gia chương trình du lịch.

+ Các lỗi được xác định do cố ý hay chủ quan của đoàn hoặc do bên thứ ba gây ra.

+ Do chính sách thay đổi theo hãng hàng không

 • Trong các trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, lũ lụt, động đất, chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh... hoặc do thay đổi về chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chính quyền địa phương làm ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ, dẫn đến hậu quả làm thay đổi các thoả thuận của hợp cũng như các phụ lục của hợp đồng này, các bên được miễn trách nhiệm hoàn toàn.Trường hợp này hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết.
 • Chương trình đóng giáp lai mặc định là bản phụ lục đính kèm. Bên B phải có trách nhiệm thực hiện đúng và đủ theo lịch trình như đã cam kết. Trong trường hợp Bên B tổ chức thiếu điểm nào mà không có sự xác nhận đồng ý bằng biên bản của Bên A, Bên B phải hoàn lại tiền điểm đó cho Bên A

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Đây là bản hợp đồng thực tế ký kết giữa hai bên, bên B tổ chức thực hiện dịch vụ cho bên A và bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B toàn bộ chi phí thực tế phát sinh theo đúng bản thanh lý của hợp đồng thực tế này.
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, mọi phát sinh tranh chấp ngoài thoả thuận của hợp đồng này và các phụ lục của hợp đồng này đều được hai bên cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, không gây thiệt hại vật chất cho mỗi bên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ. Nếu không giải quyết được, thì việc tranh chấp sẽ được đưa ra Toà Kinh tế Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và phán quyết của Toà sẽ là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp thuận và thực hiện (Mọi phí tổn do bên thua chịu )
 • Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.
 • Hợp đồng này có 06 điều, 06 trang làm bằng tiếng Việt và được lập thành bốn (04) bản, bên A giữ hai (02) bản, bên B giữ hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau để cùng thực hiện.
 • Sau khi kết thúc chuyến đi, nếu không có phát sinh hợp đồng coi như đã được thanh lý; nếu có phát sinh chi phí 02 bên sẽ làm bản thanh lý Hợp đồng.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.